techniek


Een werk als de N280 Roermond vereist slimme technische oplossingen. Oplossingen die rekening houden met de belangen van de omgeving, maar bovenal veilig zijn. Om te komen tot deze maatwerkoplossingen hebben we kennis en specialisten in huis gehaald. Zij denken met ons mee in de voorbereiding en tijdens de daadwerkelijke reconstructie. Die oplossingen lijken eenvoudig, maar er is veel technische kennis en voorbereiding aan vooraf gegaan.

Tijdelijke wegen

De vernieuwing van de N280 leidt onder andere tot betere doorstroming van het verkeer en betere bereikbaarheid van de stad, de bedrijven en de natuur in de omgeving. Ook tijdens de werkzaamheden zijn bereikbaarheid en doorstroming behouden van groot belang. Met tijdelijke wegen op diverse locaties creëren we ruimte om veilig te werken en tegelijk verkeer door te laten rijden.

Mijnheerkensweg

We maken bijvoorbeeld een tijdelijke verbindingsweg tussen de Mijnheerkensweg en de Schipperswal. Met deze tijdelijke weg houden we de bedrijven op bedrijventerrein Willem Alexander, de parkeerplaats van Designer Outlet Roermond en de calamiteitenroute Schipperswal met dezelfde route bereikbaar. Deze tijdelijke weg is gereed in voor we aan de verdiepte ligging Mijnheerkensweg beginnen.

Parallel aan de N280

We creëren ook een tijdelijke weg aan de zuidzijde van de N280. Deze weg bestaat uit vier rijstroken. De locatie voor deze tijdelijke weg komt vrij na de realisatie van het nieuwe hoofdriool parallel aan de N280. Met behulp van deze tijdelijke weg kunnen we de nieuwe verdiepte ligging in het midden van de huidige wegen veilig maken. Het verkeer blijft ondertussen gewoon ‘op de N280’ rijden.

Voorbouwen en verplaatsen

De kruising Wilhelminasingel met de N280 is voor Roermond een van de belangrijkste kruispunten. Verkeer vanuit de binnenstad van Roermond rijdt namelijk via de singelring dit kruispunt op. Met de reconstructie van de N280 wordt ook de kruising Wilhelminasingel aangepakt. In de nieuwe situatie is de kruising ongelijkvloers. Het doorgaande verkeer op de N280 rijdt straks onder de kruising door.

Dek Wilhelminasingel

Voor deze werkzaamheden moet de kruising tijdelijk dicht en wordt verkeer veilig omgeleid. Uiteraard willen we de afsluiting zo kort mogelijk houden. Daarom bouwen we het dek van de nieuwe kruising eerst naast de huidige kruising. Het nieuwe dek, bijna 40 meter lang en ruim 15 meter breed, verplaatsen we daarna naar de definitieve locatie. De kruising kan daardoor langer in gebruik blijven en is sneller weer open!

Transportbrug

Bij de realisatie van de verdiepte ligging is goed nagedacht over het beperken van bouw- en verkeershinder. Zo gebruiken we een tijdelijke transportbrug tijdens een deel van de realisatie van de verdiepte ligging op de N280. Deze transportbrug overbrugt de Mijnheerkensweg en verbindt ons werkterrein met bedrijventerrein Willem Alexander. We gebruiken de brug voor een groot deel van de aan- en afvoer van materialen, zoals het zand dat vrijkomt bij het ontgraven van de verdiepte ligging.

Minder vrachtverkeer

Deze transportbrug beperkt het aantal transportbewegingen op de N280 en de Mijnheerkensweg. Bovendien is de transportbrug positief voor de veiligheid op de weg: we voorkomen met de transportbrug dat bouwverkeer in- en uitvoegt in het verkeer.