thema's


Natuur

Een infrastructureel project als de herinrichting van de N280 Roermond is ingrijpend voor flora en fauna. Daarom is in de voorbereidingsfase nauwkeurig onderzocht welke dieren, planten en bomen op en rond het traject van N280 voorkomen.

Bodem

Wie aan de weg werkt, moet graven. Dat geldt zeker voor de N280 Roermond, waar we een deel van de weg verdiept aanleggen. In de bodem ligt van alles. Van Middeleeuwse muren, munitie tot kabels en leidingen.

Cuypers

Pierre Cuypers en Roermond zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De befaamde architect en Rijksbouwmeester woonde en werkte er een groot deel van zijn leven. Wie straks Roermond doorkruist, vangt een glimp op van zijn omvangrijke werk.

Techniek

Een werk als de N280 Roermond vereist slimme technische oplossingen. Oplossingen die rekening houden met de belangen van de omgeving, maar bovenal veilig zijn. Die oplossingen lijken eenvoudig, maar er is veel technische kennis en voorbereiding aan vooraf gegaan.