Onder welke contractvorm voert Werkend Hardt de werkzaamheden uit?


Project N280 Roermond wordt gerealiseerd op basis van een Engineering & Construct (E&C) onder de voorwaarden van UAV-GC 2005.

Provincie Limburg heeft samen met Gemeente Roermond een referentie-ontwerp (RO) opgesteld. Dit referentie-ontwerp is tijdens de planvormingsfase afgestemd en ter inzage gelegd. Voor diverse onderdelen binnen dit referentie-ontwerp zijn keuze gemaakt en verwerkt in dit RO door de opdrachtgever.

Werkend Hardt werkt het referentie-ontwerp verder uit, maar heeft daarbij beperkte ontwerpvrijheden.