Wat vooraf ging


Wat vooraf ging aan project N280 Roermond

N280 Roermond van start

Op dinsdag 15 mei is Heijmans Infra door Provincie Limburg en Gemeente Roermond geselecteerd als beste partij. De opdrachtverlening vond tegelijk de onthulling van het bouwbord plaats.

Heijmans Infra heeft een samenwerking met Ploegam gestart voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Uitspraak Raad van State, 24 januari 2018

Op 24 januari 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een geding dat was aangespannen door drie bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan voor de N280 Roermond. Alle drie de beroepschriften zijn ongegrond verklaard. Dat betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en de reconstructie van de N280 Roermond kan beginnen.

Scopewijziging, 5 februari 2016

Op vrijdag 5 februari 2016 hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd met het Statenvoorstel (G-15-027) omtrent een scopewijziging. Als gevolg van de scopewijziging wordt de U-turn ter hoogte van de aansluiting Schipperswal vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Dit draagt bovendien bij aan de verkeersveiligheid.

Akkoord op planuitwerking, 8 juni 2012

Op 8 juni 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd (besluit G-12-016-1) met de startnotitie N280 West en de daarin beschreven acties (fase2). Dit besluit omvat voorkeursscenario 3 als basis voor het wegvak.

U krijgt een compleet beeld van het voortraject en de verstrekte informatie voor de opdrachtverlening op 15 mei 2018 via het projectarchief van Provincie Limburg.

Burgerparticipatie

Het projectteam wil de omgeving zo actief mogelijk betrekken bij alle projectfasen van de N280. Daarom organiseert het team o.a. consultatie- en informatiebijeenkomsten, ook zijn er klankbordgroepen samengesteld.

Opgeven voor deze klankbordgroepen kan nog altijd via omgeving@werkendhardt.nl