Fase 3: Verhogen van de Looskade


U vindt hier antwoorden op de veelgestelde vragen omtrent fase 3: Verhogen van de Looskade

Indien het antwoord op uw vraag hier niet staat, neem dan contact met ons op. We helpen u graag!

Q: Wat gaat er gebeuren?

In fase 3 verhogen we de Looskade. De Looskade krijgt een belangrijke ontsluitingsfunctie. Door het verhogen van de Looskade blijft de weg langer beschikbaar bij hoog water.

Q: Waarom zijn deze werkzaamheden nodig?

In de nieuwe situatie blijft verkeer in twee richtingen over de Looskade rijden. Ook vrachtwagens en bussen rijden onder de Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug) door. Voor fietsers wordt de Looskade veiliger. Er komt een nieuw fietspad vanaf Arlo tot het Aureool. Vanaf daar rijden fietsers via Buitenop en de Looierstraat naar de Roerkade. Fietsers rijden op de Looskade dus niet meer over de weg, maar zijn gescheiden van verkeer.

Q: Waar vinden deze werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden vinden plaats ‘tussen de coupures’. Een coupure is een onderbreking in de waterkering. Bij hoog water worden deze coupures gesloten, zodat de waterkering weer gesloten is.

De coupures bij de Looskade bevinden zich op 3 locaties:

  • Net voorbij de inrit van de Arlo
  • Net voorbij appartementencomplex de Roerboog
  • Tussen de Natalinitoren en het Aureool-gebouw

Q: Wanneer vinden deze werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden vinden plaats vanaf 15 april tot medio oktober. Het bouwen van de nieuwe kadeconstructie begint in mei.

De werkruimte op de Looskade kan onder water komen te staan. We werken daarom buiten het stormseizoen (van 15 oktober tot 15 april). De coupures, waarmee de waterkering te sluiten is, houden we intact.

Q: Hoe worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

We sluiten de Looskade af tussen de inrit van de Arlo-flat en de Looierstraat, zodat we veilig kunnen werken. Stap voor stap verhogen we de Looskade:

  1. Eerst breken we de bestaande verharding op en doen we voorbereidingen: we onderzoeken de bodem, benaderen eventuele verdachte objecten en verleggen kabels en leidingen.
  2. Daarna maken we de nieuwe kadeconstructie. De nieuwe damwanden en keerwanden plaatsen we buiten de bestaande kade. In deze extra ruimte komt een nieuw fietspad.
  3. Vervolgens verankeren we de nieuwe kadeconstructie, zodat deze stabiel blijft.
  4. We baggeren bij de nieuwe kadeconstructie. We verwijderen zand, slib en andere lagen om de waterbodem schoon te houden.
  5. Tot slot richten we de weg opnieuw in, zodat de Looskade klaar is voor de toekomst.

We zetten groot materieel in bij deze werkzaamheden. Het aanvoeren van dit groot materieel gaat via bijzondere transporten.

Q: Is er sprake van geluidsoverlast?

Er kan sprake zijn van geluidshinder. Hinderlijke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het opbreken van asfalt en het verdichten van grond. Ook door het aanbrengen van de damwanden en maken van de paalfundering ontstaat geluid. Daarnaast kan het transport geluidshinder veroorzaken.

Q: Is er sprake van trilling overlast?

Er kan sprake zijn enige trillingshinder. Hinderlijke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van damwanden en maken van de paalfundering. Ook het transport kan trillingshinder veroorzaken.

Om te zorgen voor zo min mogelijk overlast, voeren we de werkzaamheden veilig en efficiënt uit. Daarom sluiten we de Looskade volledig af voor verkeer en voetgangers. We werken zowel vanaf de kade als vanaf het water. Onze werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur. Het kan zijn dat we ook buiten deze uren moeten werken, maar dat proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Wel zo fijn voor u en voor ons!

Ook door slim te ontwerpen houden we de overlast zo klein mogelijk. Bijvoorbeeld door de nieuwe kademuur buiten de bestaande te bouwen. Alle hinder voorkomen is helaas niet mogelijk.

Q: Hoe wordt sluipverkeer voorkomen tijdens de werkzaamheden?

We maken gebruik van bestaande en huidige wegen om verkeer langs onze werkzaamheden te leiden. Onze omleidingen gaan over bekende omleidingsroutes en stimuleren niet om gebruik te maken van het onderliggend wegennet.

Tevens stellen we diverse adviesroutes in om verkeer de beste weg te wijzen. U vindt de geldende adviesroutes op de projectwebsite of www.roermondbereikbaar.nl

Q: Welke overlast ondervind ik als weggebruiker en wanneer?

Er kan verkeershinder door onze werkzaamheden ontstaan. De Looskade is volledig afgesloten van 15 april tot medio oktober.

  • Verkeer kan gewoon over de N280 en kruising Buitenop blijven rijden. Alle bestemmingen blijven bereikbaar. Bestemmingen aan de noordzijde van de Looskade (zoals de Arlo-flat, Riviercruise Terminal en het Parkeerterrein) blijven bereikbaar via Buitenop Noord en Arlo.
  • Bestemmingen aan de zuidzijde van de Looskade en in de Looierstraat (zoals Aureool, Natalinitoren, parkeergarages en de woonarken) blijven bereikbaar via Buitenop en Looierstraat.

Q: Welke overlast ondervind ik als (brom)fietser en wanneer?

Er kan verkeershinder door onze werkzaamheden ontstaan. Vanaf 15 april is de Looskade afgesloten voor (brom)fietsverkeer tot medio oktober.

Fietsverkeer in beide richtingen blijft mogelijk via de Ernst Casimir Passage, volg hiervoor de bebording en de omleidingsroutes. U vindt de geldende omleidingen op de projectwebsite of www.roermondbereikbaar.nl

Q: Hoe wordt de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven behouden tijdens de werkzaamheden?

Alle bestemmingen blijven bereikbaar. Als we de directe route niet beschikbaar kunnen houden, dan stellen we een omleiding in.

De omleidingen verschillen per subfase en zijn afhankelijk van welke wegen op dat moment afgesloten zijn. U vindt de geldende omleidingen op de projectwebsite of www.roermondbereikbaar.nl