Fase 2: Reconstructie tussen Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug


U vindt hier antwoorden op de veelgestelde vragen omtrent fase 2: Reconstructie tussen Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug.

Indien het antwoord op uw vraag hier niet staat, neem dan contact met ons op. We helpen u graag!

Q: Wat gaat er gebeuren?

In fase 2 voeren we een reconstructie uit van de weg en realiseren we asfaltonderhoud. We breken een deel van de weg op en verleggen diverse kabels en leidingen. Daarna brengen we weer in beide rijrichtingen tussen de Hornerbrug en de Louis Raemaekersbrug nieuwe asfaltverharding aan. Als we klaar zijn met fase 2 is de weg opnieuw ingericht en weer klaar voor de toekomst.

De werkzaamheden verbeteren de doorstroming op de N280. De verkeersregelinstallatie bij Hatenboer – De Weerd verdwijnt waardoor bestemmingsverkeer niet meer hoeft te stoppen voor invoegend verkeer vanuit Hatenboer of De Weerd.

Q: Waarom zijn deze werkzaamheden nodig?

De asfaltverharding op dit wegdeel is verouderd en wordt met de werkzaamheden direct vernieuwd. Bovendien moet de N280 opnieuw ingedeeld worden. De huidige indeling van de weg en de beoogde situatie, als de verdiepte ligging van de N280 gereed is, sluiten niet goed op elkaar aan.

In de huidige situatie is het autoverkeer voor elke rijrichtingen in 2 rijstroken verdeeld.

In de nieuwe situatie is het verkeer gescheiden in elke rijrichting: er is 1 rijstrook voor bestemmingsverkeer en 1 rijstrook voor doorgaand verkeer. Deze rijstroken worden met een barrier gescheiden. Deze scheiding begint al bij de verdiepte ligging en loopt door tot na Hatenboer – De Weerd. Bestemmingsverkeer dient tijdig te kiezen en voor te sorteren.

Q: Waar vinden deze werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden aan de N280 vinden plaats op beide rijbanen tussen de Hornerbrug (N280 km 16.24) en de Louis Raemaekersbrug (N280 km. 17.85)

Q: Wanneer vinden deze werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten op 11 februari. We kiezen bewust voor deze periode en deze wijze van uitvoeren: uit verkeerscijfers blijkt dat dit de meest geschikte periode op de N280 is. Bovendien start het recreatieseizoen in het voorjaar. Door slim te plannen beperken we de hinder door onze werkzaamheden voor de omgeving. Volgens planning zijn we klaar voor Pasen, voorjaarsdrukte en het recreatieseizoen van 2019. Voorlopig hanteren we de volgende planning:

  • Start voorbereiding op maandag 11 februari 2019 19:00
  • Start reconstructie noordelijke rijbaan op zaterdag 16 februari 2019 0:00
  • Start reconstructie zuidelijke rijbaan direct volgend op noordelijke rijbaan

Halverwege maart kunnen we een inschatting maken welke weekenden er nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. We weten op dat moment wat we aantreffen en wat er dus precies aan werkzaamheden moet gebeuren.

De asfaltwerkzaamheden tussen de Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug voeren we in het weekend uit. We hebben hier 3 weekenden voor gereserveerd:

  • Het weekend van vrijdag 29 maart 2019 tot en met maandag 1 april 2019 07:00 uur
  • Een reserveweekend van vrijdag 5 april 2019 tot en met maandag 8 april 2019 07:00 uur
  • Een reserveweekend van vrijdag 12 april 2019 tot en met maandag 15 april 2019 07:00 uur.

Onze werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en vinden op een ander moment plaats. Wij houden u via onze projectwebsite zo goed mogelijk op de hoogte.

Q: Hoe worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We kiezen voor een snelle en efficiënte uitvoeringswijze om de duur van de hinder te beperken voor de weggebruiker en de bezoekers van recreatiegebied Hatenboer en De Weerd. Dat betekent echter dat de hinder intenser zal zijn. Tevens is er sprake van nachtelijke werkzaamheden en werkzaamheden in weekenden. Hoeveel en wanneer precies is vooraf niet in te schatten.

Q: Is er sprake van geluidsoverlast?

Er kan sprake zijn van geluidshinder. Hinderlijke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het opbreken van asfalt en het verdichten van grond. Ook het transport kan geluidshinder veroorzaken.

Q: Is er sprake van trilling overlast?

Er kan sprake zijn enige trillingshinder. Hinderlijke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het opbreken van asfalt en het verdichten van grond. Ook het transport kan trillingshinder veroorzaken.

Q: Hoe wordt sluipverkeer voorkomen tijdens de werkzaamheden?

We maken gebruik van bestaande en huidige wegen om verkeer langs onze werkzaamheden te leiden. Onze omleidingen gaan over bekende omleidingsroutes en stimuleren niet om gebruik te maken van het onderliggend wegennet.

Tevens stellen we een grootschalige adviesroute in voor het doorgaand verkeer op de N280 en het bestemmingsverkeer richting het oosten van Roermond.

Q: Welke overlast ondervind ik als weggebruiker en wanneer?

Er kan verkeershinder door onze werkzaamheden ontstaan. Er zijn minder rijstroken beschikbaar, wat kan leiden tot langere reistijden. Zeker in de ochtend en de avondspits.

Met tekstkarren attenderen we de weggebruiker tijdig over verkeersdrukte en mogelijke files. U ontwijkt onze werkzaamheden op de N280 het best en u hebt de meest betrouwbare reistijd als u gebruik maakt van de adviesroute. Tijdens de gehele werkzaamheden (vanaf 11 februari) is er sprake van minder capaciteit en omleidingen.

Q: Welke overlast ondervind ik als (brom)fietser en wanneer?

Er kan verkeershinder door onze werkzaamheden ontstaan. Vanaf zaterdag 16 februari 2019 is het noordelijke fietspad op de Louis Raemaekersbrug afgesloten voor ongeveer 3 weken. Daarna sluiten we het zuidelijke fietspad op de Louis Raemaekersbrug af voor ongeveer 3 weken.

Fietsverkeer kan tussen Horn en De Weerd gebruik blijven maken van de parallelweg aan de noordzijde van de N280.

Fietsverkeer in beide richtingen blijft mogelijk, volg hiervoor de bebording en de omleidingsroutes. U vindt de geldende omleidingen op de projectwebsite of www.roermondbereikbaar.nl

Q: Hoe wordt de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven behouden tijdens de werkzaamheden?

Alle bestemmingen blijven bereikbaar. Als we de directe route niet beschikbaar kunnen houden, dan stellen we een omleiding in.

De omleidingen verschillen per subfase en zijn afhankelijk van welke wegen op dat moment afgesloten zijn. U vindt de geldende omleidingen op de projectwebsite of www.roermondbereikbaar.nl

Vanaf zaterdag 16 februari 2019 is afrit De Weerd afgesloten voor ongeveer 3 weken. Daarna afrit Hatenboer afgesloten voor ongeveer 3 weken.