Planning op hoofdlijnen


In januari 2019 gaat de schop in de grond en starten we officieel met de werkzaamheden. De gehele reconstructie duurt drie jaar. Het verkeer rijdt al eerder door de verdiepte liggingen op de N280 en de verdiepte ligging Mijnheerkensweg. Eind 2021 zijn ook de afrondende werkzaamheden gereed.

Goed voorbereid aan de slag

Een zorgvuldige voorbereiding zorgt voor een soepele uitvoering van de werkzaamheden buiten. Hiermee zijn we gestart in mei 2018. Zo hebben we extra onderzoek naar bodemgegevens gedaan en het referentieontwerp verder uitgewerkt.

Voorbereidingen langs de weg

In november 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden langs de weg. Het verleggen van kabels en leidingen door netbeheerders en het kappen van bomen is dan al te zien. Bovendien verplaatst de Provincie Limburg de das bij de Sint Wirosingel.

Stap voor stap

Vanaf januari 2019 voeren we het werk uit in zeven hoofdfasen. Een fase kan uit meerdere deelfasen bestaan. Gefaseerd werken heeft als voordeel dat we slechts op enkele werklocaties tegelijkertijd werken. Bovendien kunnen we tijdelijke of nieuwe verbindingen creëren en eerder in gebruik nemen, voor we op volgende locaties beginnen. Zo blijven bewoners, bezoekers en bedrijven bereikbaar en houden we Roermond en omgeving leefbaar tijdens de bouw. Meer informatie over onze gefaseerde aanpak staat bij Fasering.

Planning op hoofdlijnen

Onze planning op hoofdlijnen is als volgt:

Deze planning is onder voorbehoud en op basis van de op dit moment beschikbare informatie.
Wanneer Wat
15 mei 2018 Officiële opdrachtverlening
November 2018 Start voorbereidende werkzaamheden langs de weg
November 2018 Informatieavonden met klankbordgroepen
27 november 2018 Opening Informatiecentrum N280 Roermond
Januari 2019 Schop in de grond - start werkzaamheden
April 2019 Start werkzaamheden Looskade
Juni 2019 Start werkzaamheden verdiepte ligging N280 en verdiepte ligging Mijnheerkensweg
Eind 2020 Geplande ingebruikname vernieuwde N280 inclusief verdiepte ligging N280 en verdiepte ligging Mijnheerkensweg.
Eind 2021 Afrondende werkzaamheden gereed