Fasering


De vernieuwingen aan de N280 voeren we gefaseerd uit. Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende fases en bijbehorende werkzaamheden.

Deze planning is onder voorbehoud en op basis van de op dit moment beschikbare informatie.
Fase Wanneer Wat
0 tot januari 2019
 • Uitvoeren sonderingen en asfaltboringen op diverse locaties
 • Verleggen kabels en leidingen op diverse locaties door netbeheerders
 • Kappen van bomen op diverse locaties
 • Verplaatsen van das bij Sint Wirosingel
 • Uitvoeren bouwkundige opnames op specifieke locaties
1 januari 2019 - juni 2019
 • Aanleggen nieuwe toerit Sint Wirosingel
 • Aanleggen tijdelijke verbindingsweg Mijnheerkensweg – Schipperswal
 • Vernieuwen hoofdriool parallel aan N280 aan de zuidzijde
 • Aanleggen tijdelijke weg parallel aan N280 aan de zuidzijde
 • Instellen grootschalige adviesroute voor doorgaand verkeer via A2 en A73.
 • Uitvoeren werkzaamheden aan kabels en leidingen, het riool en de verkeersregelinstallaties.
2 februari 2019 - april 2019
 • Uitvoeren reconstructie en asfaltwerkzaamheden vanaf Hornerbrug tot Louis Raemaekersbrug
 • Uitvoeren werkzaamheden aan kabels en leidingen, het riool en de Verkeersregelinstallaties.
3 april 2019 - oktober 2019
 • Ophogen en herinrichten van de Looskade
 • Uitvoeren werkzaamheden aan kabels en leidingen, het riool en de verkeersregelinstallaties.
4 vanaf juni 2019
 • Realiseren van de verdiepte ligging N280 en de hoofdrijbaan tot Buitenop
 • Aanleggen noordelijke parallelbaan N280 vanaf Wilhelminasingel tot toerit tijdelijke rotonde
 • Realiseren van de verdiepte ligging Mijnheerkensweg
 • Aanleggen aansluiting Schipperswal op parallelstructuur N280.
 • Realiseren retentievoorziening en pompkelder tussen de Mijnheerkensweg en de noordelijke parallelbaan N280.
 • Uitvoeren werkzaamheden aan kabels en leidingen, het riool en de verkeersregelinstallaties.
5 vanaf midden 2020
 • Realiseren noordelijke parallelbaan N280 vanaf Buitenop tot Wilhelminasingel
 • Realiseren aansluiting N280 en Designer Outlet Center hoofdterrein
 • Realiseren zuidelijke parallelbaan N280 vanaf Buitenop tot afrit tijdelijke rotonde
 • Uitvoeren werkzaamheden aan kabels en leidingen, het riool en de verkeersregelinstallaties.
6 vanaf eind 2020
 • Realiseren Buitenop Noord
 • Realiseren Buitenop Zuid
 • Herinrichten Louis Raemaekersbrug
 • Uitvoeren werkzaamheden aan kabels en leidingen, het riool en de Verkeersregelinstallaties.
7 vanaf eind 2020
 • Uitvoeren reconstructie en asfaltwerkzaamheden
 • Aanleggen van geluidswerende voorzieningen langs N280