Actuele werkzaamheden


Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Van januari tot en met juni 2019 werken we onder andere aan de volgende locaties:

 • We leggen de nieuwe toerit Sint Wirosingel aan, zodat u al vroeg van deze verbeterde verbinding gebruik kunt maken.

 • We realiseren een tijdelijke verbindingsweg tussen Mijnheerkensweg – Schipperswal, zodat iedereen bereikbaar blijft terwijl we de verdiepte ligging Mijnheerkensweg realiseren.

 • We maken ruimte vrij en realiseren een riool en tijdelijke weg parallel aan de N280. We creëren zo werkruimte om op een veilige en efficiënte wijze de verdiepte ligging N280 te maken.

 • We voeren de reconstructie en asfaltwerkzaamheden vanaf Hornerbrug tot Louis Raemaekersbrug bewust uit in de rustigere periode (februari – april) voor het recreatieseizoen.

 • We starten in april met het ophogen en herinrichten van de Looskade.

In februari

Fase 1

De werkzaamheden aan het riool langs de N280 tussen Wilhelminasingel en tijdelijke afrit naar rotonde Mijnheerkensweg gaan verder. Er zullen diverse omzettingen plaatsvinden om verkeer langs het werk te laten rijden.

De extra ruimte langs de N280 is nodig om de werkzaamheden veilig uit te voeren, terwijl het verkeer ongehinderd over de weg blijft rijden. Hierdoor moeten we bomen en struikgewas weghalen. Natuur die verloren gaat bij de herinrichting compenseren we door aan het eind van het project in de omgeving nieuwe beplanting aan te brengen.

Wanneer we klaar zijn met het riool, maken we een tijdelijke weg naast de N280. Deze is half juni 2019 gereed.

Om hinder te verminderen, vinden deze werkzaamheden vooral overdag plaats. Verkeer rijdt tijdens deze werkzaamheden gewoon over de N280. Vanaf juni 2019 rijdt het verkeer over de tijdelijke weg. Daardoor ontstaat werkruimte om de verdiepte ligging veilig en efficiënt te bouwen. Dit betekent minder werkzaamheden tijdens de nachten en weekenden en een kortere bouwtijd van de verdiepte ligging.

Wat betekent dit voor u?

U gaat de werkzaamheden op en om de N280 vanaf januari tot juni 2019 ongetwijfeld merken. Om de overlast te verminderen, verlagen we de toegestane snelheid naar 50 kilometer per uur. Dit is beter voor de doorstroom en beperkt de geluidsoverlast die ontstaat door het verkeer op de N280.

Om de impact van ons grondwerk in de grondwal verder te beperken, realiseren we als aanvullende maatregel een tijdelijke grondwal. Deze grondwal bestaat uit gestapelde big-bags. We leggen deze tijdelijke grondwal aan voordat er verkeer over de tijdelijke weg rijdt. Zo zorgen we weer voor zo min mogelijk hinder.

Fase 2

De werkzaamheden aan fase 2 gaan van start op 11 februari: het uitvoeren van een reconstructie en asfaltwerkzaamheden op de N280 tussen de Hornerbrug en de Louis Raemaekersbrug (voorheen de Maasbrug).

Om voor Pasen, de voorjaarsdrukte op de N280 en het recreatieseizoen van 2019 klaar te zijn, kiezen we voor een snelle en efficiënte uitvoeringswijze.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk: de huidige weg voldoet niet meer. Daarom knappen we dit deel van de N280 op en richten opnieuw in.

De verbetering van de N280 tussen de Hornerbrug en de Louis Raemaekersbrug hebben we opgedeeld in voorbereidende werkzaamheden en drie stappen (zogenaamde subfasen):

 • Reconstructie noordelijke rijbaan N280 tussen Louis Raemaekersbrug en Hornerbrug;
 • Reconstructie zuidelijke rijbaan N280 tussen Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug;
 • Asfaltwerkzaamheden zuidelijke en noordelijke rijbaan N280 tussen Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug.

Vanaf maandag 11 februari 2019 beginnen de voorbereidende werkzaamheden. Tijdens rijstrook afzettingen realiseren we de doorsteken om het verkeer veilig langs het werk te kunnen laten rijden.

Vanaf vrijdag 15 februari 2019 wordt de reconstructie van de noordelijke rijbaan van de N280 uitgevoerd. Deze reconstructie duurt ongeveer 3 weken. Daarna volgt reconstructie van de zuidelijke rijbaan van de N280: ook die duurt ongeveer 3 weken.

De asfaltwerkzaamheden tussen de Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug voeren we in het weekend uit. We hebben hier voorlopig drie weekenden voor gereserveerd:

 • Het weekend van vrijdag 29 maart 2019 tot en met maandag 1 april 2019 07:00 uur;
 • Een reserveweekend van vrijdag 5 april 2019 tot en met maandag 8 april 2019 07:00 uur;
 • Een reserveweekend van vrijdag 12 april 2019 tot en met maandag 15 april 2019 07:00 uur.

Onze werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en vinden op een ander moment plaats. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte via www.N280verbindt.nl

Wat betekent dit voor u?

Door slim te plannen beperken we de hinder voor de omgeving en de weggebruiker. Deze periode is het meest geschikt voor de werkzaamheden, wijzen de verkeerscijfers uit. Omdat we klaar willen zijn voor de start van het recreatieseizoen, voeren we de werkzaamheden snel en intens uit. Dit betekent voor u en voor ons wel dat we in diverse nachten en weekenden werken. U kunt enige geluidshinder door onze werkzaamheden ervaren.

Er zijn minder rijstroken beschikbaar, wat kan leiden tot oponthoud en meer drukte op de weg. Met tekstkarren attenderen we weggebruikers tijdig op verkeersdrukte. We verlagen tevens de toegestane snelheid tussen Baexem en Roermond van 100 naar 80 km/uur. Langs onze werkruimte is de toegestane snelheid nog wat lager: 50 km/uur. Dit zorgt voor een veiligere situatie, zowel voor het verkeer als voor ons.