Actuele werkzaamheden


Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Tot juni 2019 werken we onder andere aan de volgende locaties:

  • We leggen de nieuwe toerit Sint Wirosingel aan, zodat u al vroeg van deze verbeterde verbinding gebruik kunt maken.

  • We realiseren een tijdelijke verbindingsweg tussen Mijnheerkensweg – Schipperswal, zodat iedereen bereikbaar blijft terwijl we de verdiepte ligging Mijnheerkensweg realiseren.

  • We maken ruimte vrij en realiseren een riool en tijdelijke weg parallel aan de N280. We creëren zo werkruimte om op een veilige en efficiënte wijze de verdiepte ligging N280 te maken.

  • We starten in april met het ophogen en herinrichten van de Looskade.

Aansluiten riool en realisatie tijdelijke wegen

De werkzaamheden aan het riool langs de N280 tussen Wilhelminasingel en tijdelijke afrit naar rotonde Mijnheerkensweg gaan verder. Er zullen diverse omzettingen plaatsvinden om verkeer langs het werk te laten rijden.

De extra ruimte langs de N280 is nodig om de werkzaamheden veilig uit te voeren, terwijl het verkeer ongehinderd over de weg blijft rijden. Hierdoor moeten we bomen en struikgewas weghalen. Natuur die verloren gaat bij de herinrichting compenseren we door aan het eind van het project in de omgeving nieuwe beplanting aan te brengen.

Wanneer we klaar zijn met het riool, maken we een tijdelijke weg naast de N280. Deze is half juni 2019 gereed.

Om hinder te verminderen, vinden deze werkzaamheden vooral overdag plaats. Verkeer rijdt tijdens deze werkzaamheden gewoon over de N280. Vanaf juni 2019 rijdt het verkeer over de tijdelijke weg. Daardoor ontstaat werkruimte om de verdiepte ligging veilig en efficiënt te bouwen. Dit betekent minder werkzaamheden tijdens de nachten en weekenden en een kortere bouwtijd van de verdiepte ligging.

Wat betekent dit voor u?

U gaat de werkzaamheden op en om de N280 vanaf januari tot juni 2019 ongetwijfeld merken. Om de overlast te verminderen, verlagen we de toegestane snelheid naar 50 kilometer per uur. Dit is beter voor de doorstroom en beperkt de geluidsoverlast die ontstaat door het verkeer op de N280.

Om de impact van ons grondwerk in de grondwal verder te beperken, realiseren we als aanvullende maatregel een tijdelijke grondwal. Deze grondwal bestaat uit gestapelde big-bags. We leggen deze tijdelijke grondwal aan voordat er verkeer over de tijdelijke weg rijdt. Zo zorgen we weer voor zo min mogelijk hinder.