Actuele werkzaamheden


Wat kunt u de komende tijd verwachten?

We werken onder andere aan de volgende locaties:

  • Realiseren van de verdiepte ligging N280 en de hoofdrijbaan tot Buitenop
  • Realiseren van de parallelstructuur N280 tot Buitenop.
  • Aanleggen aansluiting Schipperswal op parallelstructuur N280.
  • Uitvoeren werkzaamheden aan kabels en leidingen, het riool en de verkeersregelinstallaties.

Maken van de verdiepte ligging N280 en verdiepte ligging Mijnheerkensweg

Vanaf juni bouwen we de 2 verdiepte liggingen. In de N280 maken we een verdiepte ligging van 600 meter en een nieuwe kruising Schipperswal. Ook in de Mijnheerkensweg maken we een verdiepte ligging en een nieuwe kruising. De Verdiepte ligging Mijnheerkensweg nemen we in gebruik begin 2020.

De werkzaamheden aan de verdiepte ligging in de N280 voeren we uit in 2 fasen. Eerst maken we het oostelijke deel tot aan de kruising Wilhelminasingel. Vanaf februari 2020 starten we ook met de realisatie van het westelijk deel van de verdiepte ligging N280.

Meer informatie in nieuwsberichten:

In juni starten we met de verdiepte liggingen

Werkzaamheden begin 2020