Actuele werkzaamheden


Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Tot maart 2020 werken we onder andere aan de volgende locaties:

  • Ophogen en herinrichten van de Looskade
  • Realiseren van de verdiepte ligging N280 en de hoofdrijbaan tot Buitenop
  • Aanleggen noordelijke parallelbaan N280 vanaf Wilhelminasingel tot toerit tijdelijke rotonde
  • Realiseren van de verdiepte ligging Mijnheerkensweg
  • Aanleggen aansluiting Schipperswal op parallelstructuur N280.
  • Realiseren retentievoorziening en pompkelder tussen de Mijnheerkensweg en de noordelijke parallelbaan N280.
  • Uitvoeren werkzaamheden aan kabels en leidingen, het riool en de verkeersregelinstallaties.

Ophogen en herinrichten van de Looskade

De Looskade krijgt een belangrijke functie na de reconstructie van de N280. We verhogen hem daarom, zodat hij beter bestand is tegen hoog water. Vanaf 15 april tot half oktober 2019 is de Looskade afgesloten. Vanaf 2 september realiseren we de aansluitingen van de Looskade met de Roerkade en de Maashaven.

Een belangrijke functie

De Looskade is straks een van de 3 locaties waar verkeer de hoofdrijbaan ongelijkvloers kruist. In de nieuwe situatie blijft verkeer in 2 richtingen over de Looskade rijden. Ook vrachtwagens en bussen rijden onder de Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug) door. Voor fietsers wordt de Looskade veiliger. Er komt een nieuw fietspad vanaf Buitenop tot het Aureool. Vanaf daar rijden fietsers via de Looierstraat naar de Roerkade. Fietsers rijden op de Looskade niet meer over de weg, maar zijn gescheiden van ander verkeer.

Meer informatie in nieuwsbericht: De Loos­ka­de ver­ho­gen en De Looskade inrichten.

Maken van de verdiepte ligging N280 en verdiepte ligging Mijnheerkensweg

Vanaf juni bouwen we de 2 verdiepte liggingen. In de N280 maken we een verdiepte ligging van 600 meter en een nieuwe kruising Schipperswal. Ook in de Mijnheerkensweg maken we een verdiepte ligging en een nieuwe kruising.

De werkzaamheden aan de verdiepte ligging in de N280 voeren we uit in 2 fasen. Eerst maken we het oostelijke deel tot aan de kruising Wilhelminasingel. We verwachten in maart 2020 klaar te zijn met het oostelijke deel van de verdiepte ligging N280 en de hele verdiepte ligging van de Mijnheerkensweg.

Meer informatie in nieuwsbericht: In juni starten we met de verdiepte liggingen