Werken op en om de N280


We naderen de laatste fase van de reconstructie aan de N280 in Roermond. In fase 7 zijn we op verschillende locaties op en om de N280 aan het werk. We sluiten daarom de verdiepte ligging en verschillende rijstroken tussen kruising Wilhelminasingel en de Sint Wirosingel.

We werken hard door, zodat we nog dit jaar de definitieve situatie in gebruik kunnen nemen. Daarmee zijn we flink ingelopen op de oorspronkelijke planning. Dat vraagt wat van ons, maar zeker ook  van u als omgeving.

We gaan namelijk op verschillende plekken tegelijkertijd aan de slag en dat zult u gaan merken. Wij begrijpen uiteraard dat dit niet altijd even prettig is, toch kiezen we ook hier voor 'kort en hevig' omdat we hiermee de periode dat u hinder zult ervaren aanzienlijk verkorten. Wij vragen om uw begrip tijdens deze laatste fase van het project.

De verdiepte ligging N280 en kruising Wilhelminasingel afbouwen

Op vrijdag 21 augustus hebben we opnieuw de verdiepte ligging N280 gesloten. We brengen de laatste wandbekleding aan en zetten de puntjes op de i.

Ook de kruising Wilhelminasingel ronden we af. We vernieuwen het laatste deel van het riool, de weg en de verkeersinstallaties. Daarmee rijdt het verkeer veilig van de Singelring naar de parallelwegen van de N280. We verwachten de Wilhelminasingel eind september open te stellen. Op dat moment is de Wilhelminasingel inrijden van de N280 vanuit het westen weer mogelijk.

Op en afritten naar rotonde Mijnheerkensweg opruimen

We hebben ook de tijdelijke op- en afritten van/naar rotonde Mijnheerkensweg gesloten, sinds donderdag 20 augustus. Deze waren aangelegd om alles in de afgelopen 1,5 jaar veilig te kunnen bouwen en alle bestemmingen bereikbaar te houden. Met het verwijderen van deze op- en afritten hebben we weer een stap gezet naar de definitieve situatie.

De N280 ten oosten van Roermond vernieuwen

We werken ook aan de N280 ten oosten van Roermond. In 10 weken realiseren we snel en efficiënt een volledige reconstructie van de weg en brengen we nieuwe geluidsschermen aan. Tussen kruising Wilhelminasingel en de Sint Wirosingel is voor verkeer 1 rijstrook beschikbaar in beide rijrichtingen.

Wanneer zijn de werkzaamheden?

We starten maandag 24 augustus en verwachten eind 2020 klaar te zijn. Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan en op een ander moment plaatsvinden. Kijk regelmatig op onze website voor de meest actuele informatie.

Wat betekent dit voor u?

  • Alle bestemmingen blijven bereikbaar
  • De beschikbare rijstroken voor verkeer op de N280 kan verschillen. Volg hiervoor de borden.
  • Bestemmingen in Roermond zijn bereikbaar via kruising Buitenop en de Roerkade.
  • Vanaf Hatenboer en De Weerd naar A73 en Duitsland rijden is mogelijk via de Roerkade. Bij kruising Buitenop slaan zij rechtsaf en via bebording wordt verkeer terug de N280 op begeleid.
  • Doorgaand verkeer rijdt tijdelijk op de parallelbaan, hiervoor is altijd minimaal 1 rijstrook beschikbaar.