Hard werken in de hitte


De afgelopen maand was het warm in Nederland. Ondanks de hoge temperaturen is er hard gewerkt. Bij de Looskade en de verdiepte liggingen is veel werk gedaan. Ook bij de waterkelder zijn we goed op weg.

Afbeelding 2
De vloer van de verdiepte ligging in de N280 wordt gestort.

De kadeconstructie is bijna klaar

In het nieuwsbericht over de nieuwe kadeconstructie staat hoe we deze bouwen. Inmiddels hebben we alle vloeren gestort en zijn we bezig met de laatste keerwanden. De keerwanden hebben we in delen gebouwd, zodat bewoners van de Looskade veilig hun voordeur konden bereiken. Nu sluiten we de keerwanden met 2 sluitstukken aan op de bestaande wand en de nieuwe damwanden. Daarna is de kadeconstructie 1 geheel en ver klaar.

Mijnheerkensweg

De verdiepte ligging in de Mijnheerkensweg maken we ook in delen. Elk deel noemen we een moot. De vloer van de eerste moot is op 26 juni gemaakt. We zijn nu druk bezig met het vlechten van wapening, zodat we ook de muren van deze moot kunnen maken. Deze week starten we met het verwijderen van de voorbelasting. Dan ontstaat ruimte om met de volgende moten aan de slag te gaan.

De eerste damplanken

Ook bij de verdiepte ligging in de N280 is hard gewerkt. We werken in een vaste volgorde. Eerst brengen we damplanken aan over enkele meters. Daarna graven we een deel van de toekomstige verdiepte ligging uit, zodat we stempels kunnen plaatsen. Vervolgens graven we verder tot we op de juiste diepte komen. De eerste damplanken zijn op diepte gebracht. Dat is zonder problemen verlopen. Dat is fijn voor ons en voor u. Hoe makkelijker damplanken op diepte komen, hoe minder geluid en trillingen er ontstaan.

Beton storten

In mei zijn we al begonnen met de waterkelder. Op 2 juli waren de voorbereidingen klaar en is er beton gestort. Voor de waterkelder gebruiken we een speciale soort beton: onderwaterbeton, zodat de kelder waterdicht wordt. Dit beton moet 28 dagen uitharden. Pas dan is het stevig genoeg om verder te kunnen bouwen.