De waterkelder is op diepte


Het diepste punt van de waterkelder tussen de Mijnheerkensweg en de huidige N280 is bereikt. In de afgelopen 5 weken is de bouwkuip voor de waterkelder gegraven. De damwanden zijn zonder problemen aangebracht.

De bouwkuip voor de waterkelder wordt voorbereid.
De bouwkuip voor de waterkelder is gegraven.

We gaan verder met het maken van de wanden en vloer. Na de afwerking is de waterkelder klaar voor gebruik. De waterkelder is nodig om water op te vangen dat in de verdiepte liggingen komt. In het artikel Starten met de waterkelder leest u hoe een waterkelder werkt.

Verrassingen in de bodem

Halverwege mei zijn we gestart met de eerste damwanden. Het aanbrengen van damwanden is voor een bouwproject altijd spannend. Dit zijn vaak de eerste voorwerpen die dieper de bodem in gaan. De samenstelling van de bodem blijft voor een deel onbekend. Ondanks verschillende bodemonderzoeken komen we soms nog verrassingen tegen.

Damwanden aanbrengen

Een damwand bestaat uit damplanken die in elkaar grijpen. We gebruiken hier volledig stalen damwanden. Voor de waterkelder zijn 4 damwanden aangebracht. Deze damwanden vormen samen een rechthoekige bouwkuip. De bouwkuip is tijdelijk. Nadat de wanden en de vloer van de waterkelder zijn gestort, halen we de damwanden weer uit de bodem.

Weinig overlast

De langste damplanken zijn zonder problemen op diepte gebracht. Het diepste deel van deze damplanken raakt hardere bodemlagen. Toch was het niet nodig om onze werkwijze aan te passen.  Elke damplank is met een speciale techniek op diepte gebracht. De overlast, bijvoorbeeld door trillingen en geluid, bleef minimaal.

En nu?

De bouwkuip is gegraven. We gaan verder met het storten van onderwaterbeton voor de vloer en het bouwen van de wanden. De waterkelder moet klaar zijn voordat de verdiepte ligging Mijnheerkensweg open gaat.

20190521 Waterkelder - ligging en damwanden gereed
De ligging van de waterkelder ten opzichte van de tijdelijke N280. De werkruimte voor de verdiepte ligging is goed zichtbaar.