De verdiepte liggingen krijgen vorm


De verdiepte liggingen, waterkelder en retentievoorziening tussen de tijdelijke N280 en de Mijnheerkensweg worden steeds beter zichtbaar. In de vakantie is veel gewerkt aan de verdiepte liggingen en waterkelder.

vl26
De vorm van de verdiepte liggingen, waterkelder en retentievoorziening is steeds beter zichtbaar.

Ook is begonnen aan de retentievoorziening. Water uit de verdiepte ligging in de Mijnheerkensweg en de verdiepte ligging in de N280 stroomt straks via nieuwe leidingen naar de waterkelder. In de waterkelder staat een pomp die water verder afvoert naar de retentievoorziening. Deze retentievoorziening werkt als waterbuffer, zodat water geleidelijk wordt afgevoerd.

Verdiepte ligging Mijnheerkensweg

De verdiepte ligging in de Mijnheerkensweg maken we in 5 delen. Elk deel noemen we een moot. Inmiddels zijn de werkvloeren van alle 5 moten gestort. De komende periode vlechten we de wapening van de constructievloeren en de wanden, zodat die sterk genoeg zijn om alle belasting te dragen. De vorm van de verdiepte ligging in de Mijnheerkensweg wordt zo steeds beter zichtbaar. De werkzaamheden gaan volgens planning.

mw1
De laatste moot van de verdiepte ligging Mijnheerkensweg is gereed voor het storten van de werkvloer.

De laatste damplanken tot aan de Wilhelminasingel

Ook bij de verdiepte ligging in de N280 is hard gewerkt. We werken in een vaste volgorde. Eerst brengen we damplanken aan. Begin augustus is de laatste damplank voor het eerste deel van de verdiepte ligging in de N280 succesvol aangebracht. De rest van de damwanden wordt in het voorjaar van 2020 aangebracht, wanneer we aan het het stuk vanaf de Wilhelminasingel richting Buitenop werken.

Daarna graven we een deel van de toekomstige verdiepte ligging uit, zodat we stempels kunnen plaatsen. Een stempel is een tijdelijke balk die tussen de wanden wordt geplaatst om tegendruk op te vangen. Met stempelen zijn we bijna halverwege de verdiepte ligging. Vervolgens graven we verder tot we op de juiste diepte komen en storten we een werkvloer. De voortgang is goed zichtbaar.

Het diepste punt van de verdiepte ligging ligt bij de Wilhelminasingel. Hoe dichterbij de Wilhelminasingel we komen, hoe meer tijd het ontgraven kost. Toch gaan ook hier de werkzaamheden zoals verwacht.

vl1
Een kijkje onder de stempels in de verdiepte ligging N280.

Waterkelder

Voor de waterkelder gebruiken we een speciale soort beton: onderwaterbeton. Inmiddels is het beton genoeg uitgehard en zijn we gestart met het bouwen van de constructievloer. Ook hier vlechten we eerst wapening, voordat we beton storten. Binnenkort beginnen we met het vlechten van de wapening van de wanden.

wk7
De verbinding van de waterkelder met de verdiepte ligging N280 is gereed.

Retentievoorziening

In de afgelopen periode bereidden we de bouw van de retentievoorziening voor.