Kruising Wilhelminasingel aangepast, tijdelijke N280 in gebruik


In de afgelopen weken is veel gebeurd. Bij de Wilhelminasingel is het nieuwe riool op het bestaande riool aangesloten. Ook is deze kruising aangepast om ruimte te maken om goed en veilig te kunnen werken. Hiervoor is op verschillende plekken langs de N280 verharding en nieuwe markering aangebracht. Op 21 mei waren alle aanpassingen klaar en sindsdien is de tijdelijke N280 in gebruik.

20190521 Wilhelminasingel - Tijdelijke N280 in gebruik
Een bovenaanzicht van de aangepaste kruising Wilhelminasingel genomen vanaf Achter de Cattentoren.

De aanpassingen aan de kruising en het aanleggen van de tijdelijke N280 waren nodig om werkruimte vrij te maken. In juni starten we namelijk met de verdiepte liggingen. Om die te kunnen bouwen, moesten we eerst het nieuwe riool aansluiten.

Riool aansluiten

Het riool aansluiten bij de kruising Wilhelminasingel was complex en bijzonder. Uit onderzoek bleek dat er resten van de Cattentoren, de aansluitende stadsmuur en de oude stadsgracht onder de grond konden liggen. We hebben daarom extra zorgvuldig gewerkt om eventuele archeologische vondsten te behouden. Archeologen hebben het aansluiten van het riool begeleid. Toch zijn er tijdens de werkzaamheden geen archeologische resten aangetroffen.

20190514 Wilhelminasingel - rioolsleuf 22m (2)
Werkzaamheden bij het aansluiten van het riool in volle gang op 14 mei 2019
20190508 Wilhelminasingel - Ontgraving onder archeologische begeleiding
Een kijkje in de sleufkist tijdens het aansluiten van het riool onder archeologische begeleiding.

De kruising aanpassen

Na het aansluiten van het riool hebben we de kruising Wilhelminasingel aangepast. De kruising was dicht in nacht van 20-21 mei om de verharding en markering aan te brengen. Sinds 21 mei is de kruising open en de hele tijdelijke N280 in gebruik. Alles verliep volgens plan.

20190520 Wilhelminasingel - voorbereidingen tijdelijke N280
Een foto van de kruising Wilhelminasingel op 20 mei tijdens de voorbereidingen van de omzetting.

Wennen aan de weg

Weggebruikers worden al vóór de Wilhelminasingel naar de zuidelijke rijbanen geleid. Zij rijden op 4 versmalde rijstroken in 2 rijrichtingen over de tijdelijke N280. Daarom geldt een aangepaste snelheid van 50 kilometer per uur. Ter hoogte van de tijdelijke aansluiting naar de rotonde Mijnheerkensweg wordt verkeer weer terug geleid naar de bestaande N280. Elke nieuwe situatie op de weg is even wennen. Dat is nu ook het geval.

De komende 9 maanden verandert er weinig op de N280. De werkzaamheden vinden dan vooral naast de weg plaats: we bouwen dan aan de verdiepte liggingen.