Brug over de Mijnheerkensweg


Rijdend over de Mijnheerkensweg ziet u vanaf deze week een nieuwe brug. We hebben deze tijdelijke transportbrug gemaakt om ons werkterrein te verbinden met bedrijventerrein Willem-Alexander.

Tijdelijke brug
Een tekening van de tijdelijke transportbrug over de Mijnheerkensweg.

We hebben goed nagedacht over het beperken van bouw- en verkeershinder tijdens de bouw van de verdiepte ligging in de N280. Zo gebruiken we een tijdelijke transportbrug tijdens een deel van het bouwen van deze verdiepte ligging. We gebruiken de brug vooral voor de aan- en afvoer van materialen, zoals het zand dat vrijkomt bij het graven van de verdiepte ligging.

Verkeer van en naar Schipperswal

Verkeer kan gewoon onder de brug door blijven rijden van en naar de Schipperswal. De tijdelijke brug heeft een doorrijhoogte van meer dan 4,6 meter, dus ook vrachtverkeer kan veilig onder de brug door rijden.

Minder vrachtverkeer

Dankzij deze transportbrug rijdt er minder bouwverkeer op de N280 en de Mijnheerkensweg, waardoor de weg veiliger blijft.