Terugblik werkzaamheden zomer 2020


Het einde van het project is in zicht. In de afgelopen 20 maanden is hard gewerkt, waardoor we bijna 14 maanden eerder klaar zijn dan gepland. Dat is alleen maar mogelijk geweest dankzij slimme versnellingstechieken, een goede samenwerking tussen de aannemerscombinatie Werkend Hardt, de Provincie Limburg en de gemeente Roermond en uiteraard dankzij de medewerking en het begrip vanuit de omgeving. Zowel in de grond als boven de grond is heel veel werk verzet. Wat hebben we in de zomer gedaan?

De Louis Raemaekersbrug is opnieuw ingericht
De Louis Raemaekersbrug is opnieuw ingericht

Zuidkant N280

Sinds begin juli reed het verkeer alleen aan de noordkant van de N280, zodat de zuidkant vrij was om te kunnen werken. De zuidkant kreeg een nieuwe fundering en nieuw asfalt en is opnieuw ingericht met markering, borden, rijbaanafscheiding en lantaarnpalen. In 1 weekend is zelfs over de hele lengte het asfalt opgebroken, om de zuidkant zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving af te maken. Omdat de hele zomer is doorgewerkt, kon een deel van de zuidkant van de N280 eind augustus weer open.

Weekendafsluiting Louis Raemaekersbrug

De Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug) was in augustus een weekend helemaal dicht voor gemotoriseerd verkeer. Een complete afsluiting vraagt veel van de omgeving. Daarom kozen we voor een weekend in de vakantie- en zomerperiode. Fietsers, scooters, bromfietsers en brommobielen konden de brug wel blijven gebruiken. Ondanks de extreem hoge temperaturen is dat weekend goed gegaan en is er hard gewerkt om de brug weer op tijd te kunnen openen. De brug heeft een nieuwe laag verharding, zodat hij weer jaren mee kan. Daarnaast is hij opnieuw ingericht, zodat bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer van elkaar gescheiden zijn. Mede dankzij het begrip en de medewerking vanuit de omgeving hebben we dit in 1 weekend kunnen doen. Dank daarvoor.

Herinrichting Louis Raemaekersbrug

Uitgangspunt voor de herinrichting van de N280 is het gebruikmaken van de bestaande brug. Verbreding of aanpassing van de brug is dus geen onderdeel van dit project. Er is gekozen voor een profiel waarbij we alle verkeersstromen die de brug gebruiken de juiste positie en ruimte kunnen geven. Niet alleen voetgangers, (brom)fietsers, scooters en auto's gebruiken de weg, maar ook vrachtwagens, landbouwvoertuigen (vaak met uitstekende lading), invalidenvoertuigen en soms bijzonder vervoer met ontheffing.

Fietspad betonnen geleider

De fietspaden voldoen aan de richtlijnen die gelden voor een eenrichtingsfietspad. Tussen het verkeer en de fietspaden is gekozen voor het aanbrengen van een betonnen geleider om toch een fysieke afscheiding te hebben tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers. De breedte van de brug is helaas onvoldoende om ook hier een barrier tussen te plaatsen. Deze inrichting met een betonnen geleider voldoet aan de richtlijnen voor dergelijke wegen. Toch zijn we nog aan het onderzoeken of er misschien andere mogelijkheden zijn.

Eenrichtingsfietspaden

Zoals vaker moeten mensen even wennen aan een nieuwe situatie. Toch merken we dat de eenrichting fietspaden nog regelmatig in twee richtingen worden gebruikt. Dit is niet de bedoeling en leidt onnodig tot gevaarlijke situaties. Wij hebben daarom de borden aangepast om nog duidelijker te maken wat van (brom)fietsers wordt verwacht. Ook hebben we dit gemeld bij de handhavers. Let dus goed op de borden en let op of u aan de juiste kant van de brug rijdt. Wel zo veilig.

Geluidsscherm en grondwal

Op de N280 tussen de Wilhelminasingel en de tijdelijke op- en afrit zijn het geluidsscherm en een grondwal met keerelementen geplaatst. Dit gebeurde in juli en augustus. Het laatste wat we hier nog moeten doen, is de beplanting aan de zuidkant van de grondwal. Dit doen we in de wintermaanden.

Reconstructie Wilhelminasingel en vervangen riool

In juli en augustus is ook hard gewerkt aan de reconstructie van de Wilhelminasingel: het riool is vervangen, het asfalt is opgebroken en er is een fundering aangebracht. Daarna is de westkant van de weg opnieuw geasfalteerd, is markering aangebracht en zijn lantaarnpalen geplaatst. Het vervangen van het riool duurde door onverwachte omstandigheden langer dan gepland. Toch zijn de werkzaamheden van de complete Wilhelminasingel nu bijna klaar. De weg waarmee je de stad in rijdt blijft nog even dicht, omdat we nu eerst de oostkant afronden. Die gaat waarschijnlijk in oktober open.

Verwijderen bypass en tijdelijke op- en afritten

Eind augustus is de ‘bypass’ ter hoogte van de Schipperswal opgebroken, omdat die niet meer nodig is. Ook de tijdelijke op- en afritten naar de Mijnheerkensweg zijn volgens plan opgebroken. Op deze plek komt aan de zuidkant een klein, natuurlijk bassin. De rest van het gebied wordt met groen ingericht.

Laatste fase gestart

Verspreid over en rondom de N280 vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. Daarnaast is eind augustus de laatste fase gestart. Het gaat om het gedeelte vanaf de tijdelijke op- en afritten van de rotonde naar het oosten tot aan de Sint-Wirosingel. De werkzaamheden in de laatste fase bestaan uit het plaatsen van geluidsschermen en een volledige reconstructie. We gaan asfalt opbreken, fundering plaatsen en de nieuwe inrichting maken met nieuw asfalt, markering en borden. De noordkant van de N280 is al klaar. In oktober wordt de zuidkant gedaan.