Terugblik 2019


Inmiddels zijn wij bijna een jaar bezig met de herinrichting van de N280 in Roermond. Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar en al het harde werk dat is gedaan.

Winter

In januari zijn we gestart met het weghalen van de bomen en planten. Daarna konden we beginnen met het ontgraven van de grondwal aan de kant van de Venloseweg. En met het aanleggen van een nieuw riool op 6 meter diepte, parallel aan de N280. Om veilig te kunnen werken langs de weg, hebben we een betonnen barrier geplaatst. Ook plaatsten we een tijdelijke wal met gevulde big bags.

In februari startten we de reconstructie- en asfalteerwerkzaamheden tussen de Hornerweg en de Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug). Om de bouw van de verdiepte ligging van de Mijnheerkensweg voor te bereiden, maakten we een tijdelijke verbindingsweg tussen de Mijnheerkensweg en Schipperswal. Ook begonnen we met het verleggen van kabels en leidingen.

Inhijsen overstortput
Onderdeel van de voorbereidingen voor het nieuwe riool is het plaatsen van een overstortput naast de N280. (Bron: Flying Eye.eu)

Halverwege maart konden weggebruikers de tijdelijke verbindingsweg Mijnheerkensweg-Schipperswal al gebruiken. Rond die tijd zijn we ook gestart met het aanleggen van een nieuwe toerit voor de Sint-Wirosingel. Verder zochten en vonden we bij de Looskade niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en begonnen we met het ophogen van de Looskade.

Voorjaar

De reconstructie van de Looskade begon halverwege april. Een van de werkzaamheden was het opbreken van de bestaande verharding. Begin april was de reconstructie Hatenboer-De Weerd klaar: precies op tijd voor de start van het recreatieseizoen en de voorjaarsdrukte.

Hornerweg gereed
De reconstructie van de N280 bij Hatenboer en De Weerd was begin april klaar.

De damplanken voor de waterkelder plaatsten we in mei. We bouwden een tijdelijke brug over de Mijnheerkensweg, zodat het bouwverkeer zoveel mogelijk werd gescheiden van het normale verkeer. Deze maand vond ook de voorbereiding en aanleg van de tijdelijke parallelweg van de N280 plaats. Die parallelweg was nodig om het werkvak vrij te maken voor de bouw van de verdiepte liggingen in de N280 en van de Mijnheerkensweg, de waterkelder en de pompkelder. Voor de reconstructie van de Looskade plaatsten we damwanden en funderingspalen voor het bouwen van een kering en geluidsscherm.

Sinds begin juni rijdt het verkeer over de tijdelijke parallelweg langs de N280. In juni en juli bouwden we aan de verdiepte liggingen in de N280 en van de Mijnheerkensweg. We hebben stalen damplanken en een stempelraam geplaatst, grondwerk gedaan en constructievloeren gestort. Ook was er een winactie voor een rondvlucht boven Roermond. Die rondvlucht werd gewonnen door Roland Classen, die op 25 juni de lucht in ging.

Verdiepte ligging - bouwtreintje in beeld
De Verdiepte ligging N280 gebouwd direct naast de parallelweg.

Zomer

In augustus bouwden we verder aan de verdiepte liggingen. Kabels en leidingen werden verlegd, zodat de Looskade kon worden opgehoogd.

Na de ophoging van de Looskade werd deze in september geasfalteerd en ingericht. Deze maand startte ook de reconstructie tussen de Looskade-Roerkade en Looskade-Maashaven. En het bouwen van het dek bij de ongelijkvloerse kruising van de Schipperswal.

Kruising Schipperswal in uitvoering
De nieuwe kruising Schipperswal begint zichtbaar te worden.

In september gingen de eerste publieksexcursies van start. Deze excursies zijn erg populair. We hebben al allerlei geïnteresseerden over het werkgebied mogen rondleiden en interessante informatie over ons project mogen delen.

Najaar

In oktober ging de Looskade weer helemaal open voor alle weggebruikers. We maakten de waterkelder, die in november klaar was. We bouwden verder aan het dek van de ongelijkvloerse kruising van de Schipperswal en legden de rest van de westelijke tijdelijke parallelweg van de N280 aan.

Looskade gereed
De Looskade ging in oktober weer open voor verkeer.

In november en december werkten we aan de afbouw van de water- en pompkelder, de verdiepte ligging van de Mijnheerkensweg en het dek van de Schipperswal over de nieuwe verdiepte ligging in de N280. Ook vervingen we de geluidschermen op de viaducten over het spoor en Broekhin-zuid.

Retentievoorziening
De elementen van de retentievoorziening zijn in oktober allemaal geplaatst.

Roermond bereikbaar

De opsomming van de werkzaamheden laat zien dat we al ver zijn met het opnieuw inrichten van de N280 in het hart van Roermond. Bij al onze werkzaamheden staat het beperken van de hinder en het zoveel mogelijk behouden van de bereikbaarheid op de eerste plaats.

In 2019 is het goed gelukt om Roermond bereikbaar te houden. Dat is mede dankzij u. We willen u daarom hartelijk bedanken voor uw medewerking en begrip tijdens onze werkzaamheden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met deze instelling ook in 2020 het project tot een goed resultaat gaan brengen. Wij hebben er in ieder geval zin in!