Starten met de waterkelder


We maken een waterkelder tussen de Mijnheerkensweg en de huidige N280. Deze waterkelder is nodig om water op te vangen dat in de verdiepte liggingen komt. Begin mei starten we hiermee.

Indicatie locatie waterkelder
Locatie van de waterkelder, gezien vanaf appartementencomplex Achter de Cattentoren.

Wat gaat er gebeuren?

We bouwen een waterkelder tussen de Mijnheerkensweg en de huidige N280. Deze kelder is het diepste punt van dit project, omdat water altijd naar het diepste punt stroomt. De vloer van de kelder komt te liggen op 13 meter boven NAP, ongeveer 8 meter onder de grond.

Pompkelder maken

Zo maken we de waterkelder:

  1. Eerst brengen we damwanden aan. We brengen de damwanden op diepte door te trillen op een hoge frequentie. Dit zorgt voor minder geluid en trillingen. Als we de damwanden niet op diepte krijgen, bijvoorbeeld door harde bodemlagen, passen we onze werkwijze aan.
  2. Dan graven we tussen onze damwanden en brengen stempels aan. Een stempel is een tijdelijke balk die tussen de wanden wordt geplaatst om horizontale krachten op te vangen. Vervolgens graven we verder tot we de juiste diepte bereiken.
  3. Daarna storten we een vloer van onderwaterbeton en maken we de definitieve wanden. Zo wordt de waterkelder waterdicht.
  4. Uiteindelijk richten we de waterkelder in met een pomp en sluiten we de leidingen aan.

Wanneer de pompkelder klaar is, zie je hem niet meer. Hij ligt straks bedekt onder een laagje grond.

Werken met stempels
Een stempelraam bestaat uit horizontale balken (stempels) die krachten beter verdelen.

Een pompkelder, hoe werkt dat?

Via nieuwe leidingen stroomt water straks uit de verdiepte ligging Mijnheerkensweg en de verdiepte ligging N280 naar de waterkelder. In de waterkelder staat een pomp die water verder afvoert naar een retentievoorziening. Onze retentievoorziening werkt als waterbuffer, zodat water geleidelijk weg loost op het riool of in de Maas.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Vanaf 1 mei 2019 beginnen de voorbereidende werkzaamheden. De bouw van de nieuwe waterkelder begint half mei.

Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan en op een ander moment moeten plaatsvinden. Kijk regelmatig op deze website voor de meest actuele informatie.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Om te zorgen voor zo min mogelijk overlast, voeren we de werkzaamheden zo veilig en efficiënt mogelijk uit. Onze werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur. Het kan zijn dat we ook buiten deze uren moeten werken, maar dit proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Wel zo fijn voor u en voor ons!

Ook door een slim ontwerp houden we de overlast zo klein mogelijk. Hoe dieper de damwanden komen, hoe meer overlast er kan ontstaan bij het aanbrengen. Met een speciale techniek beperken we de diepte, zodat het aanbrengen van de damwanden beter gaat.

We monitoren de trillingen en het geluid dat we veroorzaken. Mochten we onze streefwaarden overschrijden, dan passen we onze werkwijze aan. Alle hinder voorkomen is helaas niet mogelijk. Er is geluids- en trillingshinder te verwachten.

Wat betekent dit voor u?

Verkeer kan gewoon over de tijdelijke N280 blijven rijden.

  • Alle bestemmingen blijven bereikbaar.
  • Bestemmingen in de Mijnheerkensweg, zoals DCO van Iersel, Euromaster en City Hub, zijn bereikbaar vanuit het oosten. Het is niet meer mogelijk om op de N280 vanuit het westen linksaf te slaan naar de Mijnheerkensweg. Volg de bewegwijzering.

Omleidingen

Tijdens de realisatie van de waterkelder is er 1 omleidingsroute.

  • Verkeer dat vanuit het westen op de N280 naar DCO van Iersel, Euromaster en City Hub wil rijden wordt omgeleid. Zij rijden op de N280 door tot de tijdelijke afrit en nemen de rotonde Mijnheerkensweg. Vanaf de rotonde Mijnheerkensweg rijden zij terug de N280 op en slaan rechtsaf bij kruising Wilhelminasingel. Zij bereiken de Mijnheerkensweg dus vanuit het oosten

Bereikbaarheidskaart voor verkeer vanuit het westen naar bedrijven in de Mijnheerkensweg: DCO van Iersel, Euromaster en City Hub tot week 21 - 2019 (pdf, 952 kB).

Bereikbaarheidskaart voor verkeer vanuit het westen naar bedrijven in de Mijnheerkensweg: DCO van Iersel, Euromaster en City Hub vanaf week 21 tot medio maart 2020 (pdf, 952 kB)