Samenwerken aan de N280


'Werkend Hardt' is de titel van de aannemerscombinatie Heijmans Infra en Ploegam. Zij voeren de komende jaren de werkzaamheden uit aan de N280 tussen de Hornerbrug en de Sint Wirosingel.

Werken aan het hart van Roermond

De naam 'Werkend Hardt' is een combinatie van hard werken en verwijzing naar het belang van de grootschalige reconstructie. De N280 is als levensader van vitaal belang voor de hartslag van Roermond.

Veel bewoners, bedrijven en bezoekers gebruiken de N280 om Roermond of de regio te bereiken. Een complexe ingreep als de reconstructie heeft onvermijdelijk impact op de omgeving. Werkend Hardt zorgt er samen met Provincie Limburg en gemeente Roermond voor dat het hart van Roermond tijdens en na de reconstructie blijft kloppen.

Ambitie

Als het hart van Roermond blijft kloppen, als de stad bereikbaar blijft én als de bezoeker Roermond blijft bezoeken, dan is dit project een succes. Dat is de ambitie van Werkend Hardt.

Logo Werkend Hardt - N280 Roermond
Het logo van Werkend Hardt - de combinatie tussen Heijmans Infra en Ploegam.

N280 verbindt Roermond

Provincie Limburg en gemeente Roermond werken samen met de aannemerscombinatie Werkend Hardt aan de reconstructie van de N280. Ook deze samenwerking heeft een naam gekregen: 'N280 verbindt Roermond'.

Om als 1 team te kunnen functioneren, werken we vanuit 1 projectlocatie: het Aureool aan Looskade 4. In Roermond uiteraard. Lekker dichtbij het project. Gezamenlijk informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden.
Aureool - Projectlocatie Werkend Hardt
Foto: Een aanblik van het Aureool, de projectlocatie van 'N280 verbindt Roermond'. Provincie Limburg, gemeente Roermond en Werkend Hardt werken hier samen aan de reconstructie N280 Roermond.