Het riool steekt de N280 over


Vanaf maandagavond 8 april 2019 om 21:00 worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een nieuw riool dat onder de N280 ligt en oversteekt naar de Mijnheerkensweg. Deze voorbereidingen duren 4 nachten.

Tijdens de nachtelijke werkzaamheden wordt er op diverse locaties in de midden- en buitenberm gewerkt. Er is sprake van omleidingen, volg de bewegwijzering. Alle bestemmingen blijven bereikbaar.

Tijdelijke N280
De aanleg van de tijdelijke N280

Wat gaat er gebeuren?

We werken deze week 4 nachten door. In deze nachten realiseren verharding in de middenbermen van de N280 en maken we de buitenbermen gereed. Zo passen we de geleiderail aan en plaatsen we tijdelijke verlichting. Er zijn diverse wegafzettingen op de N280 gedurende deze nachten.

Op vrijdag rijdt verkeer in beide rijrichtingen ter hoogte van de werkzaamheden aan het riool al over de tijdelijke N280. Deze weg hebben we de afgelopen weken aangelegd in de ruimte die is vrijgemaakt parallel aan de N280.

Veilig oversteken

Vanaf maandag 15 april kunnen we veilig en zonder verkeershinder het riool aanleggen dat onder de nieuwe wegen komt te liggen. Dit riool sluit aan op het bestaande riool in de Mijnheerkensweg.

Maandagnacht en dinsdagnacht

Eerst gaat verkeer richting de A73 en Duitsland over de recentelijk aangelegde tijdelijke N280 rijden. De voorbereidingen vinden plaats in 2 nachten.

Van maandagavond 8 april 2019 om 21:00 uur tot dinsdagochtend 9 april 2019 06:00 uur wordt op de zuidelijke rijbaan (richting A73 en Duitsland) de afrit naar rotonde Mijnheerkensweg afgesloten. Verkeer wordt doorgestuurd naar de Sint Wirosingel en draait bij de rotonde Elmpterweg om zo terug de N280 op te rijden. Alle overige rijrichtingen blijven mogelijk.

Deze verkeerssituatie is ook in de nacht van dinsdagavond 9 april 2019 om 21:00 uur tot woensdagochtend 10 april 2019 06:00 uur van toepassing.

Vanaf woensdag 10 april 06:00 uur rijdt verkeer richting de A73 en Duitsland over de recent aangelegde tijdelijke N280.

Woensdagnacht en donderdagnacht

Daarna gaat verkeer richting richting Roermond, Weert en A2 ook over de tijdelijke N280 rijden. Ook hier zijn 2 nachten met voorbereidingen nodig.

Van woensdagavond 10 april 2019 om 21:00 uur tot donderdag 11 april 2019 06:00 uur worden de voorbereidingen getroffen. Er zijn diverse afzettingen. Verkeer op de noordelijke rijbaan van de N280 (richting Roermond) wordt via de rotonde Mijnheerkensweg geleid. Alle bestemmingen blijven bereikbaar en alle rijrichtingen zijn mogelijk.

Deze verkeerssituatie is ook in de nacht van donderdagavond 11 april 2019 om 21:00 tot vrijdagochtend 12 april 2019 06:00 uur van toepassing.

Vanaf vrijdag 11 april 06:00 rijdt verkeer in beide rijrichtingen ter hoogte van de werkruimte voor het riool op de tijdelijke N280.

Wat ervaart u van de werkzaamheden?

We kiezen bewust voor nachtelijke afzettingen, omdat er minder verkeer op de N280 is en het Designer Outlet Roermond gesloten is. Zo beperken we verkeershinder voor bewoners, bedrijven en bezoekers van Roermond. Er kan enige geluidshinder optreden door de werkzaamheden.

Wat betekent dit voor u?

  • Alle bestemmingen blijven bereikbaar
  • Op de N280 staan diverse rijstrook afzettingen. U wordt ter plaatse omgeleid. Volg hiervoor de bewegwijzering.
  • Doorgaand verkeer op de N280 blijft in beide rijrichtingen mogelijk.
  • Verkeer richting de Roerkade, Mijnheerkensweg en de Wilhelminasingel blijft ongewijzigd. Alle rijrichtingen zijn mogelijk.