Reconstructie en asfaltwerkzaamheden tussen Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug


De werkzaamheden aan de N280 tussen de Hornerbrug (N280 km 16.24) en de Louis Raemaekersbrug (N280 km. 17.85) behoren tot fase 2. Deze werkzaamheden starten op 11 februari en zijn gereed voor Pasen, voorjaarsdrukte en het recreatieseizoen van 2019.

In deze fase voeren we een reconstructie uit van de weg en realiseren we asfaltonderhoud. We breken een deel van de weg op en verleggen diverse kabels en leidingen. Daarna brengen we weer in beide rijrichtingen tussen de Hornerbrug en de Louis Raemaekersbrug nieuwe asfaltverharding aan. Als we klaar zijn met fase 2 is de weg opnieuw ingericht en weer klaar voor de toekomst.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We kiezen voor een snelle en efficiënte uitvoeringswijze om de duur van de hinder te beperken voor de weggebruiker en de bezoekers van recreatiegebied Hatenboer en De Weerd. Fase 2 bestaat uit voorbereidende werkzaamheden en drie subfasen:

  • Reconstructie noordelijke rijbaan N280 tussen Louis Raemaekersbrug en Hornerbrug
  • Reconstructie zuidelijke rijbaan N280 tussen Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug
  • Asfaltwerkzaamheden zuidelijke en noordelijke rijbaan N280 tussen Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug

In elke subfase wordt verkeer met een tijdelijk verkeerssysteem, een zogenaamd “2-0 – systeem”, veilig langs de werkruimte geleid. Er blijft voor beide rijrichtingen 1 rijstrook beschikbaar.

Een impressie van fase 2A: Louis Raemaekersbrug vanaf Hatenboer
Een impressie van fase 2A en het 2-0 verkeerssysteem.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Vanaf maandag 11 februari 2019 treffen we voorbereidende werkzaamheden. Er zijn rijstrook afzettingen in de nachten om de doorsteken voor het tijdelijk verkeersysteem te realiseren.

Vanaf vrijdag 15 februari 2019 wordt de reconstructie van de noordelijke rijbaan van de N280 uitgevoerd. Deze reconstructie duurt ongeveer 3 weken. De reconstructie van de zuidelijke rijbaan van de N280 volgt direct daarna en duurt ook ongeveer 3 weken.

De asfaltwerkzaamheden tussen de Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug worden in het weekend gerealiseerd. We hebben hier voorlopig drie weekenden voor gereserveerd:

  • Het weekend van vrijdag 29 maart 2019 tot en met maandag 1 april 2019 07:00 uur;
  • Een reserveweekend van vrijdag 5 april 2019 tot maandag 8 april 2019 07:00 uur;
  • Een reserveweekend van vrijdag 12 april 2019 tot maandag 15 april 2019 07:00 uur.

Deze planning is onder voorbehoud. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en vinden op een ander moment plaats. Wij informeren u tijdig via www.N280verbindtRoermond.nl op welk moment de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Wat betekent dit voor u?

De snelheid tussen Baexem en Roermond wordt verlaagd van 100 naar 80 km/uur. Langs onze werkruimte is de toegestane snelheid 50 km/uur. Dit zorgt voor een veiligere situatie, zowel voor het verkeer als voor ons.

Vanaf 16 februari stellen we bovendien een grootschalige adviesroute in. Doorgaand verkeer over de N280 of verkeer met bestemming aan de oostkant van Roermond vermijdt eventuele verkeershinder op de N280 als gevolg van onze werkzaamheden het best door het volgen van deze adviesroute.

Hinder?

We kiezen bewust voor deze periode van uitvoeren: uit verkeerscijfers blijkt dat dit de meest geschikte periode op de N280 is. Bovendien start het recreatieseizoen in het voorjaar. Door slim te plannen beperken we de hinder door onze werkzaamheden voor de omgeving.

Het snel en intens uitvoeren van de reconstructie en asfaltwerkzaamheden betekent voor u en voor ons wel werkzaamheden in diverse nachten en weekenden. Er is enige geluidshinder te verwachten als gevolg van de werkzaamheden.

Er kan verkeershinder door onze werkzaamheden ontstaan. Er zijn minder rijstroken beschikbaar, wat kan leiden tot oponthoud. Met tekstkarren attenderen we de weggebruiker tijdig over verkeersdrukte en mogelijke files. U ontwijkt onze werkzaamheden op de N280 het best en u hebt de meest betrouwbare reistijd als u gebruik maakt van de adviesroute.

Adviesroute - v2.0
Overzichtskaart grootschalige adviesroute om verkeershinder op N280 door werkzaamheden te vermijden

Dit kan wel:

Verkeer met bestemming Roermond kan gewoon over de N280 blijven rijden. De N280 is in beide rijrichtingen open.

  • Alle bestemmingen blijven bereikbaar.
  • Bestemmingen bij Hatenboer en De Weerd zijn met omleidingsroutes bereikbaar. Volg hiervoor de bewegwijzering.
  • Fietsverkeer blijft in beide rijrichtingen mogelijk.

Omleidingen:

In elke subfase is er sprake van omleidingen voor verkeer en fietsverkeer. Via onze projectwebsite en www.roermondbereikbaar.nl informeren wij u per subfase welke omleidingsroutes er gelden.