De Looskade verhogen


De Looskade krijgt een belangrijke functie na de reconstructie van de N280. We verhogen hem daarom, zodat hij beter bestand is tegen hoog water. Vanaf 15 april tot half oktober 2019 is de Looskade afgesloten.

Impressie eindsituatie fase 3
Een impressie van de beoogd eindsituatie na de verhoging van de Looskade

Wat gaat er gebeuren?

We sluiten de Looskade af tussen de inrit van de Arlo-flat en de Looierstraat, zodat we veilig kunnen werken. Stap voor stap verhogen we de Looskade:

 1. Eerst breken we de bestaande verharding op en doen we voorbereidingen: we onderzoeken de bodem, benaderen eventuele verdachte objecten en verleggen kabels en leidingen.
 2. Daarna maken we de nieuwe kadeconstructie. De nieuwe damwanden en keerwanden plaatsen we buiten de bestaande kade. In deze extra ruimte komt een nieuw fietspad.
 3. Vervolgens verankeren we de nieuwe kadeconstructie, zodat deze stabiel blijft.
 4. We baggeren bij de nieuwe kadeconstructie. We verwijderen zand, slib en andere lagen om de waterbodem schoon te houden.
 5. Tot slot richten we de weg opnieuw in, zodat de Looskade klaar is voor de toekomst.

Een belangrijke functie

De Looskade is straks een van de 3 locaties waar verkeer de hoofdrijbaan ongelijkvloers kruist. In de nieuwe situatie blijft verkeer in 2 richtingen over de Looskade rijden. Ook vrachtwagens en bussen rijden onder de Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug) door. Voor fietsers wordt de Looskade veiliger. Er komt een nieuw fietspad vanaf Maashaven tot het Aureool. Vanaf daar rijden fietsers via de Buitenop naar de Roerkade. Fietsers rijden op de Looskade niet meer over de weg, maar zijn gescheiden van ander verkeer.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Vanaf 15 april sluiten we de Looskade af en beginnen de voorbereidende werkzaamheden. Het bouwen van de nieuwe kadeconstructie begint in mei. We verwachten half oktober 2019 klaar te zijn.

Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan en op een ander moment plaatsvinden. Kijk regelmatig op deze website voor de meest actuele informatie.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Om te zorgen voor zo min mogelijk overlast, voeren we de werkzaamheden veilig en efficiënt uit. Daarom sluiten we de Looskade volledig af voor verkeer en voetgangers. We werken zowel vanaf de kade als vanaf het water. Onze werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur. Het kan zijn dat we ook buiten deze uren moeten werken, maar dat proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Wel zo fijn voor u en voor ons!

Ook door slim te ontwerpen houden we de overlast zo klein mogelijk. Bijvoorbeeld door de nieuwe kademuur buiten de bestaande te bouwen. Alle hinder voorkomen is helaas niet mogelijk. Vooral tijdens het bouwen van de kadeconstructie is geluidshinder te verwachten. Er kan ook hinder zijn door trillingen.

Wat betekent dit voor u?

Verkeer kan gewoon over de N280 en kruising Buitenop blijven rijden.

 • Alle bestemmingen blijven bereikbaar.
 • Bestemmingen aan de noordzijde van de Looskade (zoals de Arlo-flat, Riviercruise Terminal en het Parkeerterrein) blijven bereikbaar via Buitenop Noord en Arlo.
 • Bestemmingen aan de zuidzijde van de Looskade en in de Looierstraat (zoals Aureool, Natalinitoren, parkeergarages en de woonarken) blijven bereikbaar via Buitenop en Looierstraat.
 • Doorgaand verkeer op de N280 kan gewoon blijven doorrijden. Kruising Buitenop blijft gelijk aan de huidige situatie.

Omleidingen

Tijdens de verhoging van de Looskade zijn er 2 omleidingsroutes: 1 voor gemotoriseerd verkeer en 1 voor (brom)fietsverkeer.

 • Gemotoriseerd verkeer dat vanuit de Maashaven en de Arlo naar de Roerkade wil rijden wordt omgeleid. Zij rijden bij kruising Buitenop rechtsaf de N280 op richting de A2 en Weert. Bij afrit De Weert slaan zij af en rijden via de Maaswaarderweg naar toerit Hatenboer. Bij toerit Hatenboer rijden ze terug de N280 op tot kruising Buitenop. Door rechtsaf te slaan, bereiken zij de Roerkade.
 • (Brom)fietsverkeer rijdt via de Ernst Casimir Passage en de Pastoorswal naar de Sint Jansstraat. Via de Swalmerstraat en Kraanpoort bereiken zij de Roerkade.

Bereikbaarheidskaart voor verkeer vanuit Maashaven richting Roerkade (pdf, 674 kB)

Bereikbaarheidskaart voor (brom)fietsverkeer tussen Maashaven en Roerkade (pdf, 669 kB)