De nieuwe kadeconstructie van de Looskade bouwen


Op 15 april zijn we begonnen met de verhoging van de Looskade en de fundering voor de nieuwe kadeconstructie. We liggen op schema. In deze update leggen we graag uit hoe de nieuwe kademuur is geplaatst en verankerd.

20190507 Looskade - Aanbrengen damplanken
Het aanbrengen van de nieuwe damplanken bij de Looskade

We verhogen de Looskade, zodat deze bij hoog water langer begaanbaar blijft. In het artikel De Looskade verhogen leest u hoe de nieuwe Looskade er straks uitziet.

Onder de brug bouwen

De Looskade krijgt een nieuwe kademuur. Deze muur bestaat uit lange damplanken. Op sommige locaties was het plaatsen hiervan een uitdaging.

De Looskade loopt namelijk onder de Louis Raemaekersbrug door. De damplanken op deze locatie zijn 13 meter lang. Zoveel ruimte is er niet onder de brug. Daarom hebben we damplanken van 3 kleinere delen onder de brug geplaatst en aan elkaar gelast.

Ook voor ons materieel moesten we rekening houden met de beperkte hoogte onder de Louis Raemaekersbrug. Daarom hebben we speciaal voor deze werkzaamheden bijzonder materieel gebruikt. Zo is het gelukt om onder de brug de nieuwe kademuur te maken.

20190514 Looskade - Damplank onder brug
Onder de Louis Raemaekersbrug wordt met speciaal materieel kleinere damplanken aangebracht en aan elkaar gelast.

Oude funderingen

De huidige Louis Raemaekersbrug is niet de eerste brug op deze plek: al in 1866 is de eerste brug over de Maas aangelegd. Daarom hebben we tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden uitgebreide bodemonderzoeken gedaan. Toch kwamen we tijdens het verhogen van de Looskade nog oude funderingen van eerdere bruggen tegen. Voor het maken van de kademuur hebben we de resten verwijderd. Zo is het gelukt om de damplanken op diepte te krijgen.

20190507 Looskade Aanbrengen damplanken (2)
Tijdens het aanbrengen van de damwanden heeft er aanvullend onderzoek plaatsgevonden naar funderingsresten van de oude brug.

Een stevige basis

De nieuwe kadeconstructie is zwaarder dan de vorige. Om de kadeconstructie sterk genoeg te maken, is de nieuwe kademuur verankerd met groutankers. Ook is een nieuwe fundering gemaakt die de kadeconstructie draagt. Deze fundering bestaat uit palen. In de palen is wapening aangebracht. Daarna is elke paal met beton gevuld. Dat zorgt voor een stevige basis voor de toekomstige constructie.

20190513 Looskade - maken paalfundering
De eerste paal voor de fundering wordt geplaatst op de Looskade

En nu?

Nu de basis klaar is, gaan  we de nieuwe kadeconstructie opbouwen. Inmiddels is de eerste werkvloer gestort. We zijn bezig met het maken van de keerwanden en verwachten dat deze in augustus klaar zijn.

20190611 Looskade - Bekisting keerwand
De eerste werkvloeren zijn gestort en de eerste bekisting voor de keerwand is gebouwd.