De Looskade inrichten


Het verhogen van de Looskade gaat volgens planning. In de bouwvakvakantie is de kadeconstructie afgemaakt en is een nieuw riool aangelegd. In de komende periode brengen we asfalt aan en richten we de weg en het fietspad in. Ook vernieuwen we de kruisingen van de Looskade met de Maashaven en de Roerkade. Vanaf 2 september gaat de Looskade open voor bestemmingsverkeer.

Looskade - 8 augustus
De Looskade is verhoogd en klaar voor het aanbrengen van verharding.

Wat gaat er gebeuren?

We brengen nieuw asfalt aan op de Looskade en vernieuwen de weg op de kruising van de Maashaven met de Arlo en de kruising van de Looskade met de Roerkade. We verleggen kabels en leidingen en zorgen dat de nieuwe Looskade veilig aansluit op de Maashaven, de Buitenop en de Roerkade. We verwachten dat de werkzaamheden nog 8 weken duren.

Via de kruisingen bij de Looskade zijn woningen (zoals de Arlo, Roerboog en de woonarken), bedrijven en parkeerterreinen te bereiken. We houden deze bestemmingen bereikbaar door in fases te werken en de Looskade tijdelijk open te stellen.

Na deze werkzaamheden kan de Looskade al veilig worden gebruikt, maar is nog niet al het werk klaar. De afwerking van de kadeconstructie, van het asfalt en de baggerwerkzaamheden in de Maas vinden op een later moment plaats.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Vanaf maandag 2 september gaat de Looskade open voor alleen bestemmingsverkeer.

Vanaf maandag 2 september sluiten we de kruising Looskade – Roerkade af en beginnen de werkzaamheden. U kunt dan niet vanaf de Roerkade de Looskade in rijden. Na 3 weken zijn de werkzaamheden klaar en gaat de kruising Looskade – Roerkade weer open.

Vanaf maandag 23 september sluiten we de kruising Maashaven – Arlo af. Ook deze werkzaamheden duren 3 weken. In deze 3 weken is alleen de rijrichting van Buitenop naar Maashaven open. Alle andere rijrichtingen zijn dicht. Verkeer wordt omgeleid.

We verwachten na 8 weken klaar te zijn. In oktober gaat de Looskade open voor al het verkeer.

Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan en op een ander moment plaatsvinden. Kijk regelmatig op deze website voor de meest actuele informatie.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Om te zorgen voor zo min mogelijk overlast, voeren we de werkzaamheden zo veilig en efficiënt mogelijk uit. Daarom sluiten we het werkgebied volledig af voor verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers. Onze werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur. Het kan zijn dat we ook buiten deze uren moeten werken, maar dat proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Wel zo fijn voor u en voor ons!

Alle hinder voorkomen is helaas niet mogelijk. Vooral tijdens het verdichten van de grond is er hinder te verwachten.

Wat betekent dit voor u?

Verkeer kan gewoon over de N280, de Singelring en kruising Buitenop blijven rijden.

  • Alle bestemmingen blijven bereikbaar.
  • Bestemmingen aan de noordzijde van de Looskade (zoals de Arlo-flat, Riviercruise Terminal en het parkeerterrein) blijven bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden aan de kruising Maashaven – Arlo kunt u deze bereiken via de Roerkade en de Looskade.
  • Bestemmingen aan de zuidzijde van de Looskade en de Looierstraat (zoals Aureool, Natalinitoren, parkeergarages en de woonarken) blijven bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden aan de kruising Looskade – Roerkade kunt u deze bereiken via de Arlo en de Looskade.
  • Bestemmingen aan de Maashaven (zoals Stadhouder en parkeergarage Kazerneplein) blijven bereikbaar via Buitenop.
  • Doorgaand verkeer op de N280 kan gewoon blijven doorrijden. Aan de kruising Buitenop - Roerkade verandert niets.
  • Fietsverkeer blijft in alle rijrichtingen mogelijk.

Omleidingen vanaf 2 september

Tijdens de werkzaamheden aan kruising Looskade – Roerkade zijn er 4 omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer.

Omleidingen vanaf 23 september

Tijdens de werkzaamheden aan kruising Maashaven – Arlo zijn er 6 omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer.