Eenrichting voor fietsers


Voor de fietsers over de Louis Raemaekersbrug (eerder Maasbrug) is sinds half mei de situatie anders. Hier is nu alleen maar eenrichtingsverkeer toegestaan. We zouden dit eenrichting fietspad eigenlijk pas eind 2020 op deze manier inrichten, maar door hard te werken is dit nu al gelukt.

Verbodsbord Fietsers
Op de Louis Raemaekersbrug is het fietspad voortaan eenrichting.