Duiken in de Maas


Vorige week heeft een duiker een deel van de bodem van de Maas bij de Looskade onderzocht. Hier kunnen niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Met een detectieonderzoek bepaalt onze deskundige of er verdachte objecten liggen.

Duiken in de Maas
Detectieonderzoek op de bodem van de Maas bij de Looskade

Niet-gesprongen explosieven

In de Tweede Wereldoorlog is in en rond Roermond behoorlijk gevochten. De stad lag tussen november ’44 en februari ’45 zelfs in de frontlinie. De kans bestaat dat we bij werkzaamheden niet-gesprongen explosieven tegenkomen. Uit onderzoek blijkt dat dit vooral in het gebied rond de Louis Raemaekersbrug (voorheen de Maasbrug) kan voorkomen.

Veiligheid staat voorop

Het opsporen en daarna benaderen van verdachte objecten is nodig om veilig te kunnen starten met fase 3. Vanaf april 2019 verhogen we de Looskade, zodat deze beter bestand is tegen hoog water.

Voordat we aan die werkzaamheden beginnen, lieten we dit detectieonderzoek uitvoeren. Een duiker heeft een deel van de bodem van de Maas afgezocht. Verdachte objecten brengen we in kaart en benaderen we op een later moment.

Tijdens het onderzoek leidden verkeersregelaars het verkeer langs de werkruimte. Verkeer kon zo over de Looskade blijven rijden.

Mochten we een niet-gesprongen explosief aantreffen, dan leggen we natuurlijk direct het werk stil en nemen we noodzakelijke maatregelen. Als dat nodig is, schakelen we de hulpdiensten of de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. Pas wanneer de kust veilig is, gaan we verder met ons werk.