Archeologische vondsten


Tijdens graafwerkzaamheden bij de Looskade in Roermond zijn 3 onderdelen van hardstenen grafzerken gevonden. Op deze dekplaten van graven zijn versieringen en letters te zien. Bijzonder is dat de grafzerken buiten de omgeving van een kerk zijn gevonden. De steensoort is kolenkalk. Deze soort komt van oorsprong voor in de omgeving van Luik, de omgeving van de Ourthe en nog verder naar het zuiden.

Om te ontdekken waar ze precies vandaan komen, zouden we moeten weten wat de precieze samenstelling van de steensoort is. Helaas weten we dat niet.

Op de 3 stukken schemeren onder andere 2 Franse lelies, een cirkel, een familiewapen, bloemmotieven en een paar letters door. Het kan zijn dat deze grafzerken in de vloer van een kerk lagen. In de Middeleeuwen mocht je daar gewoon overheen lopen. Daarom zijn grafzerken uit die tijd vaak zo moeilijk leesbaar: door het lopen zijn ze erg versleten.

Wat staat erop?

Op de derde grafzerk is het woord TARF te zien. Waarschijnlijk is de letter S weggevallen, want op oude grafzerken komt na het woord STARF het jaar van overlijden. Omdat alleen fragmenten van de dekplaten zijn gevonden en delen van de tekst onleesbaar zijn, is het lastig om informatie over de overledene te ontdekken. Aan de versiering en het lettertype te zien, komen deze dekplaten uit de 17e of 18e eeuw.

Een stukje geschiedenis

Rijke en invloedrijke inwoners van een stad werden vroeger in de plaatselijke kerk begraven. Zo vinden we in oude kerken van Roermond nog grafzerken van deze personen. Meestal staat op de dekplaat informatie over de overledene. Op bijna elke grafzerk staan de naam, de geboorte- en sterfdatum en familierelaties tussen begraven persoon en nog levende nabestaanden. Soms staat ook het beroep van de overledene erop, of andere kenmerken die de nabestaanden belangrijk vonden. En als versiering kunst, zoals geknakte bloemen, huilende engelen, gebroken boomstammen, zandlopers, zinnen uit gedichten of religieuze boeken en het familie- of stadswapen.

Waarom bij de Looskade?

Bijzonder is dat de delen van de dekplaten buiten een kerk zijn gevonden, bij de Looskade. Hoe zijn ze op deze onverwachte plek terechtgekomen? Waarschijnlijk zijn graven in de kerken van Roermond ooit opgeruimd tijdens verbouwingen. Kerkmeesters verkochten oude grafzerken soms voor weinig geld aan aannemers. Die aannemers gebruikten ze daarna voor allerlei doelen, bijvoorbeeld in het fundament van een gebouw of als verharding van een oever.


Hardstenen grafzerk met deel van familiewapen.

Hardstenen grafzerk met deel van familiewapen.

Grafzerk met slecht leesbare opdruk.

Grafzerk met slecht leesbare opdruk.

Hardstenen grafzerk met delen van woorden.

Hardstenen grafzerk met delen van woorden.