Archeologische vondsten


In maart zijn we begonnen met het uitgraven van de verdiepte ligging ter hoogte van de historische kern van Roermond. In de late Middeleeuwen is voor de verdediging van de stad een ringgracht aangelegd. De N280 ligt nu bovenop die gracht. In de bodem eronder kan van alles liggen.

Op deze foto van rond het jaar 1900 is de noordoostelijke hoek van de gracht, richting Wilhelminasingel, te zien:

1
Foto van ongeveer 1900 met de noordoostelijke hoek van de Middeleeuwse ringgracht.

De foto is gemaakt richting het zuiden en maakt een paar dingen duidelijk. In de 19e eeuw was de bodem van de gracht droog. En deze bodem lijkt wel 7 meter lager te liggen dan het maaiveld van de binnenstad. Nu liggen de binnenstad en de N280 ongeveer op dezelfde hoogte. Dit betekent dat de gracht na het einde van de 19e eeuw veel is opgevuld. In de bodem onder de N280 kan dus van alles liggen.

Voor de aanleg van de verdiepte ligging moesten we grond weghalen tot ongeveer 7 meter diepte. Zouden we tijdens het graven oude vullingen van de gracht, met resten van archeologische waarde, raken? Voordat de graafwerkzaamheden begonnen, was dat niet duidelijk, dus hebben we dit eerst goed onderzocht. Uit dit vooronderzoek bleek dat we vanaf 5 meter diepte vondsten uit de Middeleeuwen of de periodes daarna konden raken. Daarom controleerde een archeoloog de graafwerkzaamheden dieper dan 5 meter. De archeoloog was dagelijks bij de werkzaamheden aanwezig.

Het uitgraven van de verdiepte ligging ter hoogte van de historische kern van Roermond.
Het uitgraven van de verdiepte ligging ter hoogte van de historische kern van Roermond.

Uit een eerder onderzoek is gebleken dat de bovenste laag van de bodem bestaat uit schoon, geel zand en grind. Op ongeveer 3 meter diepte onder het maaiveld ligt een laag donkergrijs zand met daarin veel stukken puin, zoals gebroken bakstenen, dakpannen, mortel en huishoudelijk afval. Dat afval komt uit het einde van de 19e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw. Toen had de gracht geen functie meer en gebruikten de mensen deze laag als stortplaats.

De conclusie van het onderzoek

Tijdens het graven voor de verdiepte ligging hebben we geen grachtvullingen ouder dan 150 jaar geraakt. De kans is groot dat de oudere grachtvullingen nóg dieper liggen dan tot waar we hebben gegraven.

Een paar voorwerpen die we tijdens het graven voor de verdiepte ligging ter hoogte van de voormalige stadsgracht hebben gevonden. Deze vondsten komen uit het einde van de 19e of het begin van de 20e eeuw.
Een paar voorwerpen die we tijdens het graven voor de verdiepte ligging ter hoogte van de voormalige stadsgracht hebben gevonden. Deze vondsten komen uit het einde van de 19e of het begin van de 20e eeuw.