N280 Roermond

De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg neemt de laatste jaren flink toe. Vooral in Roermond en omgeving. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland.

Impressie van de vernieuwde N280

Nieuwsgierig geworden over hoe de N280 eruit komt te zien in 2021? U kunt de nieuwe N280 met 360-graden impressiebeelden alvast beleven! Update: bij de Schipperswal en Hatenboer zijn zelfs 5 van onze faseringen in 3D uitgewerkt!

U krijgt een goed beeld van de vernieuwde N280 door in het Informatiecentrum een ritje te rijden in onze rijsimulator. U rijdt dan virtueel over de vernieuwde weg!

N280 Leudal

Naast de N280 in Roermond wordt de N280 ook vernieuwd tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler. De N280 Leudal staat volledig los van project N280 Roermond. Dit weggedeelte volgt op later moment.

Verbeteren van onze communicatie

Om onze informatievoorziening te evalueren en te verbeteren, willen we u vragen een korte enquête in te vullen. De enquête is in te vullen tot 10 november 2019. Met de resultaten van de enquête kunnen we onze communicatie en hinderbeperking verbeteren. Bedankt voor uw tijd!

Natuur

Natuur

Een infrastructureel project als de herinrichting van de N280 Roermond is ingrijpend voor flora en fauna. Daarom is in de voorbereidingsfase nauwkeurig onderzocht welke dieren, planten en bomen op en rond het traject van N280 voorkomen.

bodem

Bodem

Wie aan de weg werkt, moet graven. Dat geldt zeker voor de N280 Roermond, waar we een deel van de weg verdiept aanleggen. In de bodem ligt van alles. Van Middeleeuwse muren, munitie tot kabels en leidingen.

Pierre Cuypers

Cuypers

Pierre Cuypers en Roermond zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De befaamde architect en Rijksbouwmeester woonde en werkte er een groot deel van zijn leven. Wie straks Roermond doorkruist, vangt een glimp op van zijn omvangrijke werk.

techniek

Techniek

Een werk als de N280 Roermond vereist slimme technische oplossingen. Oplossingen die rekening houden met de belangen van de omgeving, maar bovenal veilig zijn. Die oplossingen lijken eenvoudig, maar er is veel technische kennis en voorbereiding aan vooraf gegaan.